Sobre el Fòrum

Sobre el Fòrum

El Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra (FNJA) som una organització de joves i per a joves, d’entre 15 i 35 anys d’Andorra. 

Portem la veu de la gent jove d’Andorra a les institucions (locals, nacionals i internacionals), defensant els nostres drets, oportunitats i interessos, i participant en la construcció de les polítiques públiques que afecten a les nostres vides.

El Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra (FNJA) som una organització de joves i per a joves, d’entre 16 i 29 anys d’Andorra. 

Portem la veu de la gent jove d’Andorra a les institucions (locals, nacionals i internacionals), defensant els nostres drets, oportunitats i interessos, i participant en la construcció de les polítiques públiques que afecten a les nostres vides.

+19.000 membres

La nostra missió

1.

Oferir oportunitats reals pel jovent per participar en la vida política, social, econòmica i cultural d’Andorra en igualtat de condicions.
Oferir oportunitats reals pel jovent per participar en la vida política, social, econòmica i cultural d’Andorra en igualtat de condicions.

2.

Assegurar la integració de la visió de la joventut andorrana a les institucions públiques locals, nacionals i internacionals.
Assegurar la integració de la visió de la joventut andorrana a les institucions públiques locals, nacionals i internacionals.

3.

Representar la joventut d’Andorra en tots els òrgans de trobada, nacionals i internacionals, de joventut.
Representar la joventut d’Andorra en tots els òrgans de trobada, nacionals i internacionals, de joventut.

4.

Fomentar i donar suport a l’associacionisme juvenil d’Andorra.
Fomentar i donar suport a l’associacionisme juvenil d’Andorra.

Volem aconseguir

Una joventut...

Participativa, compromesa i crítica, empoderada per desenvolupar-se de manera plena i en igualtat de condicions.

Un territori...

Que reconeix els drets de la gent jove amb accions i polítiques alineades amb els interessos i necessitats de les persones joves i decidides amb elles.

Cultura i principis del Fòrum.

Cultura i principis del Fòrum.

Som Horitzontalitat.

Creiem que totes les persones han de tenir les mateixes oportunitats d’actuar i ser escoltades, amb autonomia i assegurant l’equitat. Aquest principi guia la nostra organització interna i el nostre model de relació amb altres institucions, des de la base del treball en xarxa, la cooperació i la igualtat d’oportunitats de participació.

Som Democràcia.

Defensem les persones joves com a ciutadanes de ple dret per participar en l’elaboració i presa de decisions que afecten les nostres vides. Des de la base de la corresponsabilitat, la solidaritat i la transparència, apostem per un model de governança horitzontal i compartit, com a base de la nostra organització interna i de país.

Som Incidència.

Lluitem perquè es respectin els nostres drets i llibertats, visibilitzant les situacions d’injustícia i desigualtat que ens afecten, amb l’objectiu de transformar les estructures socials i polítiques que les provoquen.

Som consciència crítica.

Qüestionem el nostre entorn per tal de transformar la nostra realitat i generar respostes constructives a les necessitats compartides que detectem, intentant sempre anar a l’arrel de les problemàtiques.

Som Diversitat.

Els i les joves som un col·lectiu ampli i heterogeni, amb multitud de sensibilitats, mirades i realitats. Des del Fòrum, respectem la pluralitat d’opinions i tenim presents els eixos que travessen a les persones joves (edat, identitat de gènere, orientació afectiva-sexual, llengua, origen, racialització i capacitats diverses), reconeixent allò que ens fa diferents com una riquesa que ha de tenir representativitat al Fòrum i a la societat.

Els i les joves som un col·lectiu ampli i heterogeni, amb multitud de sensibilitats, mirades i realitats. Des del Fòrum, respectem la pluralitat d’opinions i tenim presents els eixos que travessen a les persones joves (edat, identitat de gènere, orientació afectiva-sexual, llengua, origen, racialització i capacitats diverses), reconeixent allò que ens fa diferents com una riquesa que ha de tenir representativitat al Fòrum i a la societat.

Governança.

El FNJA som organització de joves i per a joves. Això vol dir que la nostra junta està formada per joves, una composició que ens permet estar actualitzats i propers a les realitats que importen als joves. Creiem que els joves tenim molt a dir i molt a fer, i per això, treballem cada dia per articular aquest esperit, dotant-lo d'eines i recursos.
El FNJA és una organització assembleària que agrupa tots els joves d'Andorra d'entre 15 i 35 anys d'Andorra. L'Assemblea dels Joves es reuneix un mínim de dos cops a l'any.
El FNJA som organització de joves i per a joves. Això vol dir que la nostra junta està formada per joves, una composició que ens permet estar actualitzats i propers a les realitats que importen als joves. Creiem que els joves tenim molt a dir i molt a fer, i per això, treballem cada dia per articular aquest esperit, dotant-lo d'eines i recursos.
El FNJA és una organització assembleària que agrupa tots els joves d'Andorra d'entre 16 i 29 anys d'Andorra. L'Assemblea dels Joves es reuneix un mínim de dos cops a l'any.

Taula Permanent (Junta)

Joan Toribio (Presidència), Pol Castillo (Tresoreria), Miquel Castillo (Secretaria), Jorge Romero (Vicesecretaria) i Alejandro Luque (Vocal).
Joan Toribio (President), Pol Castillo (Secretari), Mario Gimenez (Tresorer), Oriol Servera (Vocal), Jorge Romero (Vocal) i Alejandro Corrales (Vocal).

Direcció i Cos Tècnic

Anthony Francome (Direcció)
Direcció del local:
Carrer de la Valireta n.5, 2n pis, Encamp, Principat d'Andorra

Entrada del local:
Passeig de l'Alguer, Encamp

Direcció del local:
Carrer de la Valireta n.5, 2n pis, Encamp, Principat d'Andorra
Entrada del local:
Passeig de l'Alguer, Encamp
En el Fòrum creiem que els joves andorrans tenim molt a dir i molt a fer, per a nosaltres i per a la realitat que ens envolta. Per això, treballem cada dia per articular aquest esperit dotant-lo d'eines i recursos.
Contacte:
hola@forumandorra.com